PROGRAM RADIOWY AUTOMATYCZNY

  • 20:00 Msza św. z Jasnej Góry
  • 21:05 Apel Jasnogórski
  • 21:30 Różaniec z JPII
  • 22:00 Polska i świat
  • 22:30 Dzieje Apostolskie 
album-art

00:00