Piątek 24 kwietnia 2020

0Shares

OTTAWA – Premier Justin Trudeau ogłosił, że osiągnięto porozumienie ze wszystkimi prowincjami i terytoriami w celu wdrożenia obiecanego programu pomocy czynszowej dla przedsiębiorstw. Program może obniżyć czynsz nawet o 75 procent dla kwalifikujących się małych firm, które zostały dotknięte przez COVID-19, jeśli ich właściciele zgodzą się wziąć w nim udział.

Rząd federalny współpracuje z prowincjami w celu uruchomienia kanadyjskiego programu pomocy w zakresie wynajmu komercyjnego. Ma to pomóc małym firmom w pokryciu czynszów za kwiecień, maj i czerwiec.

Właścicielom nieruchomości komercyjnych oferowane są pożyczki podlegające umorzeniu na pokrycie 50 procent trzech miesięcznych opłat czynszowych. Pożyczki zostaną umorzone, jeśli właściciel nieruchomości zgodzi się obniżyć czynsz kwalifikujących się firm o co najmniej 75 procent w ciągu trzech miesięcy. Pożyczki, które mogą być anulowane, trafiałyby bezpośrednio do pożyczkodawcy hipotecznego.

Przedsiębiorstwa kwalifikujące się do ulgi w czynszu to te, które muszą płacić czynsz mniejszy niż 50 000 dolarów miesięcznie, musiały tymczasowo zaprzestać działalności lub doświadczyły co najmniej 70-procentowego spadku przychodów sprzed COVID-19. Program jest również udostępniany organizacjom non-profit i organizacjom charytatywnym.

Premier powiedział, że wiele firm – w tym te, które musiały teraz zamknąć sklepy, aby przestrzegać wytycznych zdrowotnych – będzie potrzebowało pomocy w ponownym otwarciu się, gdy minie pandemia.

Prowincje uzgodniły, że przejmą do 25 procent całkowitych kosztów i ułatwią realizację programu. Oznacza to, że firmy wynajmujące powierzchnię będą nadal musiały płacić 25 procent miesięcznego czynszu, właściciel nieruchomości będzie musiał zapłacić 25 procent, a rząd federalny i prowincje podzielą pozostałe 50 procent.

Rząd twierdzi, że kanadyjska korporacja hipoteczna i mieszkaniowa będzie zarządzać programem, który ma być „operacyjny” do połowy maja. Chodzi o to, aby właściciele nieruchomości komercyjnych obniżali czynsze dla swoich najemców i otrzymali pomoc z mocą wsteczną za kwiecień i maj.


0Shares