Krzyż dla Karola. Gratulacje!

Wolontariusz Radia Rodziana, a także Katolickiego Studia Młodych, Pan Karol Świtakowski otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z rąk Konsula RP w Toronto Pana Krzysztofa Grzelczyka. Poniżej wpis z Twittera.