Słowo Boże do słuchania. Wrzesień.

Rozważania nad wybranym fragmentem Ewangelii przeznaczonym na dany dzień.

27 Września 2019
26 Września 2019
25 Września 2019
24 Września 2019